Közgyűlés és tisztújítás

Február 28-ára (szerda) közgyűlést hívunk össze. Időpont: 13:00.

Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja: ugyanaz nap 14:00.

Helyszín: Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
1081 Budapest, Népszínház utca 8. J200-as terem (a régi fogyasztóvédelmis épületben). Bejárat a Nagykörútról!

Lehetőséget biztosítunk on-line részvételre és szavazásra. A részvételi szándékot kérjük a főtitkárnak megírni (jelezve, hogy személyes vagy on-line). A címe: kudasz.omfi, a kukac után dzsímél.

Tervezet napirend:

  • Elnöki beszámoló
  • Felügyelőbizottsági beszámoló
  • Tisztviselők megválasztása

Utóbbira (elnök, főtitkár, elnökségi tag, felügyelőbizottsági tag) jelölést tehet minden tag a Jelölő Bizottságnál: Jókai Erikának címzett (neve egybeírva, ékezetek nélkül és kisbetűvel, gmail.com) emailben, illetve a helyszínen.

Kivonat az Alapszabályból:

A rendes tag

A közgyűléseken és a döntést kívánó kérdésekben szavazati joggal rendelkezik,

Minden tisztségre jelölhető és megválasztható.