Magatartási kódex

Kivonat a CREE minőségi kézikönyvéből
A regisztrált európai ergonómusok

 • Hivatásuk gyakorlása közben a tisztesség szabályai szerint járnak el, és tiszteletben tartják a tényeket, betartják az etikai szabályokat.
 • Csak olyan területen állítják, hogy szakértelemmel rendelkeznek, amely területeken, valóban kompetensek.
 • Folyamatosan fejlesztik ergonómiai tudásukat és hozzájárulnak az ergonómiai tudásbázis gyarapodásához
 • Munkájuk során törekszenek arra, hogy szem előtt tartsák a munkájuk által érintettek általános jólétét és érdekeit.
 • Betartják a titoktartás szabályait az egyének vagy szervezetek által kapott információkról és bizalmasan kezelik a tudomásukra jutott személyes vagy gazdasági adatokat.
 • Semmilyen vallási, nemi, etnikai, származás vagy korbeli, nemzetiséghez vagy osztályhoz tartozó, politikai vagy egyéb szempontok munkavégzésük során nem befolyásolják őket.
 • Nem fogadnak el semmilyen a szerződéses megállapodástól eltérő ellenszolgáltatást és nem vesznek át más forrásokból származó juttatást ugyan azért a munkáért az összes érdekelt fél egyetértése nélkül
 • Amennyiben olyan hibás szakmai magatartást tapasztalnak, amelyet nem tudnak rendezni az érintettel, minden rosszindulat nélkül tájékoztatják a nemzeti szakmai szervezetüket vagy a CREE felügyelőtanácsát.
 • Ennek a kódexnek a tartalmát ismertetik és betartatják munkatársaikkal és beosztottaikkal.

Az eredeti szöveg a CREE PERSONAL QUALITY MANUAL alapján:

Code of Conduct for those registered as European Ergonomists

 • In the conduct of their profession they shall maintain high standards of integrity and respect for evidence, and maintain high ethical standards.
 • They shall present themselves as having expertise and abilities only in those areas in which they are competent.
 • They shall continually endeavour both to improve their competence in ergonomics and to contribute to the body of ergonomics knowledge.
 • They shall continuously endeavour to safeguard the welfare and interests of all those affected by their work.
 • They shall protect the privacy of individuals or organisations about whom information is collected and maintain the confidentiality of personal or commercially sensitive information.
 • They shall not allow their work to be affected by considerations of religion, sex, ethnic origin, age, nationality, class, politics or any other factors extraneous to the conduct of the work in which they are engaged.
 • They shall not accept any consideration from a client beyond that which was contractually agreed, neither shall they receive benefits from other sources for the same work without the agreement of all the parties involved.
 • Where they perceive a question of professional misconduct which they cannot resolve with the individual concerned, they shall report it without malice to their national professional body or the Board of CREE.
 • They shall ensure that all those working with them are aware of this code, and that those they supervise adhere to it.