A Regisztrált Európai Ergonómusok részletes képzési követelményei

A követelményeket hitelesen a „REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF EUROPEAN ERGONOMISTS (Eur. Erg’s.) 2010” tartalmazza. A követelmények egyik része az, hogy felsőfokú képzésben kell ergonómiai ismereteket elsajátítani. Tájékoztató jelleggel az alábbi képességeket kell megszerezni.

A. Az ergonómia alapelvei, feladatai és céljai

képesség a munka során követni az ergonómia fogalmát, céljait és megközelítését

 • fogalmak, célok
 • ergonómiai problémafelvetés
 • bevezetés komplex rendszerekbe
 • ember orientált tervezés
 • az ergonómiai gyakorlat teóriája

B. Populációk és humán tudományos alapok

alapvető ismeret az ember meghatározó fiziológiai és pszichológiai jellemzőiről, és ezek figyelembe vétele a a problémák elemzésekor.

 • anatómia, pszichológia és biomechanika
  munka pszichológia
  kogníció és érzékelés (az érzékek pszichológiája)
  cirkadian ritmus
  kor és nem specifikus különbségek
  fogyatékosságok

C. Technikai rendszerek tervezése

meghatározó műszaki és rendszertervezési alapelvek ismerete, és ezek figyelembe vétele a problémák megoldásakor.

 • design a gyártáshoz
 • termelési rendszerek tervezése (pl. gépesítés, ciklusidő, puffer, automatizálás)
 • a karbantartás tervezése
 • teherszállítás
 • építészeti tervezés

D. Kutatásértékelés és munka elemzési eljárások

Képesség statisztikai módszerekkel és eszközökkel eredmények értékelésére, és mások által írt ergonómiai kutatási jelentések minőségi megítélésére.

 • kísérletek megtervezése és kiértékelése
 • kutatási módszerek
 • kvalitatív és kvantitatív mérések
 • információs rendszerek, információs technológia
 • statisztika és tudományos eljárás

E. Szakma specifikus tényezők

a törvényeket és szabványok ismerete; etikai követelményeknek betartása; saját szakmai ismeretek hatékony kommunikálása; érthető és jogilag megfelelő projekt dokumentáció.

 • etikus magatartás
 • az ergonómus az üzemben / vagy ügyféltanácsadói kapcsolat
 • normák, törvények és jogi tevékenységek
 • tanítás és útmutatás
  jelentéstétel és dokumentáció

F. Ergonómia: tevékenység és/vagy munka elemzés

a tevékenység vagy munka elemzés módszereinek ismerete, képesség a megfelelő módszer kiválasztására

 • feladat és rendszerelemzés, értékelés
 • módszerek és eszközök az emberi tevékenységek mérésére
 • a munkaelemzés módszerei

G. Ergonómiai beavatkozások

ergonómia intervenciós projektek tervezésének és értékelésének elméleti alapjainak ismerete

 • intervenciós projektek módszertana és tervezése
 • ergonómiai projektek értékelése

H. Ergonómia: fiziológiai és fizikai szempontok munkahelytervezésnél

Speciális ismeret, a többi területhez kapcsolódó problémák felismerésével

 • antropomoteria
 • testtartás
 • ismétlődő munka
 • manuális mozgatás nehéz terhek
 • munkaidő és szünettervezés
 • fizikai környezeti tényezők
 • módszerek és eszközök a munkakörnyezeti terhelés mérésére (pl. zaj, klíma, fény, rezgés, levegőminőség stb.)

I. Ergonómia: fiziológiai és kognitív szempontok

Speciális ismeret, a többi területhez kapcsolódó problémák felismerésével

 • emberi információfeldolgozás
 • emberi megbízhatóság
 • funkciók hozzá rendelése
 • információ design
 • kiszolgálási elemek és feliratok
 • ember –gép interakció & ember komputer interakció
 • fáradtság, munkaterhelés, éberség
 • érzelmi szempontok

J. Ergonómia: szociális és szervezeti szempontok, rendszerelmélet

Speciális ismeret, a többi területhez kapcsolódó problémák felismerésével

 • szervezet tervezése
 • munkaszervezés logisztika munkaterhelés
 • csoportmunka vs. egyéni munka
 • munka kiosztás, és tervezés
 • részvétel és autonómia
 • szervezeti struktúra
 • változás menedzsment
 • motiváció és szemléletváltozások

Beszámítható további ismeretek

 • építészet
 • mérnöki munka rendszer-mérnöki munka
 • egészség, biztonság, jó közérzet munka közben
 • ipari tervezés
 • információs technika, informatika
 • munka higiénia
 • egészség
 • foglalkozási terápia
 • fizikoterápia
 • pszichológia
 • szociológia
 • statisztika