A Regisztrált Európai Ergonómusok minimális képzési követelményei

A követelményeket hitelesen a „REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF EUROPEAN ERGONOMISTS (Eur. Erg’s.) 2010” tartalmazza. Tájékoztató jelleggel a követelmények az alábbiak.

Az Eur. Erg. hivatásos ergonómus. Ismeretei felölelik az

 • ergonómiai alapelveket,

 • a releváns emberi tulajdonságokat, pl.

  • anatómiai,

  • fiziológiai,
  • pszichológiai és
  • szervezeti
 • a fizikai környezet hatását az emberekre,

 • és legalább három speciális alkalmazási területet.

A jelölt tényekkel alátámasztható módon bizonyítottan képes használni

 • statisztikai eljárásokat,

 • kísérleti eljárásokat,
 • eszközöket és módszereket,

hogy

 • megvizsgáljon,

 • módosítson,
 • megtervezzen

helyzeteket és eszközöket az ergonómiai eredmények érdekében,

és elfogadja a Magatartási kódexben foglaltakat.

A regisztráció pillérei

A követelményeket több szakaszban kell teljesíteni úgy, hogy a következő szakasz csak az előző teljes megvalósítása után kezdhető meg. A három szakasz

 • felsőoktatás képzéseken tanegységek teljesítése,

 • felügyelt gyakorlat,

 • önálló szakmai gyakorlat.

Felsőoktatás képzéseken tanegységek teljesítése

A szükséges tanegységeket graduális vagy posztgraduális képzés keretében kell teljesíteni. Előírás minimum 60 ECTS megszerzése (1 ECTS = általában minimum 25 óra tanulással szerezhető meg), így az elvárás összesen kb. 1500 óra szervezett képzés igazolása.

A minimális képzési követelmények közül mind a tíz szakterületről legalább két-két kreditet, a specializációt jelentő F-G-H-I-J területről összesen minimum 48 kreditet kell teljesíteni. Legfeljebb további két kredit számítható be kapcsolódó területekről.

A felsőoktatási képzés részeként gyakorlatot is kell szerezni:

 • laboratóriumi gyakorlatokon az ergonómiai eszközök és módszereket kell elsajátítani,
 • a módszerek alkalmazását projektben kell gyakorolni, legalább hat hét teljes munkaidőnek megfelelő időtartamban.

Felügyelt gyakorlat

A felügyelt gyakorlat megkezdése az előírt tanegységek megszerzése után kezdhető meg. Elvárás minősített ergonómus vezetésével legalább egy év időtartamú ergonómusi munkavégzés. Ennek célja

 • az ismeretek átültetése a gyakorlatba,
 • az ergonómiai elvek alapján tervezés, elemzés, megvalósítás és vizsgálat,
 • az ismeretek integrálása,
 • a szakmai kommunikáció begyakorlása,
 • a társadalomban betöltött szakmai szerep elsajátítása.

Önálló szakmai gyakorlat

A felügyelt gyakorlat után kezdhető meg a két éves önálló szakmai gyakorlat, amikor az ergonómusi munkavégzés önállóan, saját felelősségre történik.

Egyéb követelmények

A követeleményrendszer célja, hogy az Eur. Erg. cím viselői igazoltan magasan képzett ergonómusok legyenek. Ennek érdekében csak olyanok regisztrációja lehetséges, akik hivatásszerűen foglalkoznak ergonómiával, azaz munkaidejük legalább 50%-ában ergonómusi tevékenységet látnak el.

Elvárás a folyamatos szakmai továbbképzés, és ennek ellenőrzése a regisztráció ötéves megújításakor is esedékes.